WELCOME TO ARIYANA

 
صفحه اصلی سرویسهاتعرفه خدماتپشتیبانیSLAنرم افزارتماس با مادرباره ما

 

انواع سرویس وایرلس آریانا

سرویس وایرلس 128 که دارای سرعت ارسال و دریافت حداقل 128 و حداکثر 4096 می باشد. قیمت هر گیگا بایت مصرف 2500 تومان است و محدودیت زمانی ندارد .  به این صورت که مقدار شارژ خریداری شده تا زمان اتمام آن ، قابل استفاده می باشد

سرویس وایرلس 512 که دارای سرعت ارسال و دریافت حداقل 512 و حداکثر 8192 می باشد. قیمت هر گیگا بایت مصرف 5000 تومان است و محدودیت زمانی ندارد .  به این صورت که مقدار شارژ خریداری شده تا زمان اتمام آن ، قابل استفاده می باشد

سرویس وایرلس 2000 که دارای سرعت ارسال و دریافت حداقل 2048 و حداکثر 16384 می باشد. قیمت هر گیگا بایت مصرف 10000 تومان است و محدودیت زمانی ندارد . به این صورت که مقدار شارژ خریداری شده تا زمان اتمام آن ، قابل استفاده می باشد