WELCOME TO ARIYANA

 
 

 

صفحه اصلیسرویسهاتعرفه خدماتپشتیبانیSLAنرم افزارتماس با مادرباره ما

<< توافقنامه تضمین کیفیت ارائه خدمات (SLA ) >>

ارائه سرویس اینترنت با کیفیت بالا ، از مهمترین اهداف آریانا می باشد. در این راستا علاوه بر آمادگی کامل و شبانه روزی متخصصین این شرکت  جهت رفع اختلالات

 و مشکلات مشترکین ، بر اساس مفاد این توافقنامه کیفیت خدمات ارائه شده نیز تضمین می گردد.

1.    تعاریف :

الف : Availability : درصد برقراری ارتباط و دسترسی به شبکه شرکت .

ب : Response Time : زمان پاسخگویی شرکت به مشکلات مشترک با توجه به مانیتورینگ شبانه روزی شبکه

ج : Latency : تاخیر برقراری ارتباط از محل مشترک تا روتر شرکت از طریق اجرای دستور Ping

د :  Packet Loss: در صد گم شدن بسته ها که با اجرای دستورPingدرزمان مشخص قابل اندازه گیری است. (درصورت عدم استفاده100% پهنای باند )

ه : Ping  : ارسال بسته های Icmp  به حجم 100 بایت یک بار در 2 ثانیه .

 2.  میزان تضمین کیفیت :

 الف : Availability : آریانا در صد برقراری ارتباط مشترک را تا 99% در ماه تضمین می نماید.

ب : Response Time : مشکلات مشترک در روزهای غیر تعطیل طی حد اکثر 4 ساعت و در روزهای تعطیل حد اکثر 8 ساعت رسیدگی می گردد.

ج : Latency : متوسط تاخیر ماهیانه از سمت مشترک از اولین درگاه مشترک تا روتر آریانا معادل 10 میلی ثانیه خواهد بود.

د :  Packet Loss: سرویس مشترک به طور متوسط معادل 3% در ماه دارای Packet Loss خواهد بود.

ه : ابزار مناسبی جهت مانیتور کردن میزان استفاده و برقراری سرویس (مانند mrtg) توسط شرکت راه اندازی و در اختیار مشترک قرار می گیرد.

3. جرایم :

  الف : Availability : در صورت عدم تحقق 99% دسترسی مشترک به سرویس ارائه شده در ماه که معادل 713 ساعت سرویس می باشد

 به ترتیب ذیل جریمه به مشترک پرداخت می شود .

جهت 7 تا 14 ساعت کاری ، قطعی در ماه مازاد بر 99% تضمین ، سه روز از شارژ ماهانه مشترک کسر میگردد.

جهت 14 تا 24 ساعت کاری ، قطعی در ماه مازاد بر 99% تضمین ، پنج روز از شارژ ماهانه مشترک کسر میگردد.

جهت بیش از 24 ساعت کاری 10 برابر مدت زمان قطعی از هزینه شارژ ماهیانه مشترک کسر میگردد.

تبصره : قطعی های ناشی از موارد ذیل شامل جریمه نمی شود :

1 . قطعی های مربوط به تعمیرونگهداری وسرویسهای دوره ای شبکه که حداقل24ساعت قبل و به صورت کتبی والکترونیکی به اطلاع مشترک رسانده شود.

2 . قطعی های ناشی از حوادث قوه قهریه مانند حوادث طبیعی یا قوانین و مقررات ابلاغی کشور.

3 . قطعی های که به واسطه خرابی تجهیزات مابین مشترک وآریانا ایجاد می شود.

4 . قطعی های که بنا به درخواست مشترک ایجاد می شود مانند تغییر محل مشترک ، تست شبکه داخلی و غیره.

5 . قطعی های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه استفاده از اینترنت.

6 . قطعی های ناشی از اختلالات اینترنت جهانی ، زیر ساخت مخابراتی کشور یا سایر موارد مرتبط با شرکت مخابرات ایران و شرکت زیر ساخت.

7 . قطعی های ناشی از عدم پرداخت شارژ ماهیانه.

ب : Latency : چنانچه متوسط تاخیر ماهیانه بیش از 100 میلی ثانیه در ماه باشد ، به شرح ذیل به اعتبار مشترک افزوده می شود :

تا 150میلی ثانیه معادل 6 ساعت اعتبار . از  150 تا 200 میلی ثانیه معادل 12 ساعت اعتبار .

ج :  Packet Loss: چنانچه سرویس مشترک به طور متوسط بیش از 5% در ماه دارای Packet Loss باشد دو برابر زمان متوسط اختلال در ماه در ارسال Packet

های مشترک اعتبار در نظر گرفته می شود .

4 . سایر موارد : تبصره : در زمان ارتباط کاربران با اینترنت و در لایه های دسترسی ، جلوگیری از انتشار ویروس واختلالاتی که تروجانها به وجود می آورند به عهده

مشترک بوده و شامل تضمین امنیتی شرکت نمی باشد و موجب قطع احتمالی سرویس مشترک جهت جلوگیری از اسیب وارده به شبکه و سایر مشترکین نیز

می شود.